Kategori: Då & Nu

Då & Nu: Hörnet Haga Kyrkogata och Vasagatan 1902 och 2020

Denna gång visar Då & Nu en bild från hörnet Haga Kyrkogata 1 och Vasagatan 3. Bilden från 1902 visar Lindströmska stiftelsens bostäder för ”Pauvres Honteux”. Husen byggdes 1875 och revs 1950. Pauvres honteux kommer från franskan och betyder blygsamma fattiga eller skamsna fattig. Och betecknar tidigare välbeställda […]

Då & Nu: Göteborgs ridhus

I hörnan av Södra vägen och Engelbrektsgatan låg Göteborgs ridhus. Det drevs av Göteborgs Ridhus aktiebolag som bildats 1881. ”Sedan Kongl. Maj:t i nåder fastställt ordningen för Göteborgs Ridhus aktiebolag i hufvudsaklig öfverenstämmelse med det inbjudningslistan bilagda förslag till sådan ordning, varda aktietecknarne härmed kallade till bolagsstämma i […]

Då & Nu: Kjellbergska flickskolan

Kjellbergska Flickskolan invigdes 1898 och låg i hörnan av Södra vägen och Kristinelundsgatan. Den fanns kvar till 1967 då den revs för att ge plats åt dagens bebyggelse. När skolan flyttade in i sin nya byggnad 1898 var den redan väletablerad i Göteborg. Skolan hade skapats redan 1835 […]

Då & Nu: Kämpebron 1898 och 2019

Dagens Då & Nu bilder är från 1898 i samband med att Oscar II skulle komma på besök, därav flaggorna på bron samt en vanlig måndag i juli 2019 utan kungabesök. Mellan bilderna 1898 och 2019 har en hel del förändrats i området. Till vänster i bild på […]

Då & Nu: Kungsportsplatsen och vattenreservoiren

När vattenledningen från Kallebäcks källa nådde staden 1787 var det givetvis en viktig händelse men det var ändå ganska små mängder vatten som kunde hämtas i de nya vattenposterna. Det behövdes lagring av vatten i själva staden för att öka tillgången. Redan under slutat av 1780-talet hade arbetet […]

Då & Nu: Lorensberg och Cirkus 1969 och 2019

Södra vägen kantades tidigare av en cirkusbyggnad. Den som visas på bilden uppfördes efter att en brand ödelagt den gamla byggnaden under början av januari 1900, något du kommer att få läsa mer om här på Göteborgs historia om ett drygt år! Idag visas dock ett foto från […]

Då & Nu: Köpmansgatan

Det historiska fotot från Köpmansgatan är hämtat ur Lagerberg 1901-1902, bilden är troligen från slutet av 1800 talet, det finns även en intressant bildtext som skildrar platsens historia: ”Köpmansgatan sträckte sig i äldre tid från Smedjegatan i väster öfver Stora torgets norra del, bakom gamla Högvakten, till fästningsverken […]

Då & nu: Slottskogsgrindarna

”Vi träffas vid Slottsskogsgrindarna!”, det var ett vanligt uttryck i Göteborg under 1800-talets slut. Grindarna var tillverkade av ek men även detta träslag blir påverkat av väder och vind. Under början av 1900-talet försvann grindarna och 1928 togs även sidostyckena bort.

Engelbrektsgatan (Då & Nu)

Det var länge sedan en ”Då & Nu” bild presenterades, men idag är det dags igen. Dagens historiska foto är hämtat ur boken Lagerberg, Carl & Thulin, Otto, Göteborg under 300 år: bilder, Göteborg, 1923. Fotot visar Engelbrektsgatan mot väster från hörnet av Molinsgatan. Bilden är en av […]

Då & Nu: Sanatoriegatan 1950-tal och 2017

Denna månads Då & Nu bild kommer från Sanatorie- och Utjordsgatorna. Fotografen under 1950-talet lyckades få en annan vinkel, från en högre punkt, än den plats som fotograferats 2017. Ändå framgår det tydligt att det finns stora likheter, men längst till höger i bild syns de nya hus […]

Då & Nu: Västra hamngatan 1902 och 2017

Västra hamngatan 1902 hade kvar sin kanal, den västra hamnen, men allt sedan kanalen mellan Brunnsparken och Kungsportsplatsen hade fyllts 1898 kom önskemål om att böjar fylla igen även denna kanal. Men frågan om västra hamnkanalen har en längre historia, som kommer att berättas under hösten/vintern här på […]

Då & Nu: Redbergsvägen ca 1950 och 2017

Redbergsvägen har på höger sida i bild förändrats genom de omfattande rivningarna av landshövdingehusen i området. Länge var tomterna öde innan dagens bebyggelse uppfördes. Till vänster i bild är bebyggelsen ganska oförändrad och centralt i båda bilderna reser sig Skansen Lejonet på Gullberget.

Då & Nu: Korsvägen 1967 och 2017

Idag kommer det första av förhoppningsvis flera Då & Nu skildringar av Göteborg, det börjar med Korsvägen. Vykortet, ur egen samling, är troligen från 1967 eller något år därefter. Högertrafiken är införd och bland övergångsställets vita ränder finns en uppmaning att ”se till vänster”. Mycket har förändrats fram […]