Under slutet av 1880-talet skapades den nutida sträckningen av Kronhusgatan i och med att gården mellan Kronhuset och ett lägre förrådshus togs bort och lades ut till gata.

Detta bildspel kräver JavaScript.