Denna månads Då & Nu bild kommer från Sanatorie- och Utjordsgatorna. Fotografen under 1950-talet lyckades få en annan vinkel, från en högre punkt, än den plats som fotograferats 2017. Ändå framgår det tydligt att det finns stora likheter, men längst till höger i bild syns de nya hus som godkändes 2008 och som stod klara några år senare. Där husen nu står var det tänkt att stadsbanan skulle ha gått in under Lunden och skapat en förbindelse mellan de östra stadsdelarna och centrum.

Detta bildspel kräver JavaScript.