1800-talets Göteborg

Ny ”slumstation” i Tjörbostaden

”En ny ”slumstation” ledd af föreståndarinnan för slumstationen i Masthugget Elin Fredriksson, öppnas 1 inst. december i Tjörbostaden i ett af de s. k. kaptenshusen. Stationen omfattar äfven barnkrubba, där mödrarna kunna lemna in sina barn om morgnarne, då de gå till arbetet, för att återtaga dem vid hemkomsten. De små sysselsättas

på bästa sätt under dagens lopp och få mat.

En afgift af 10 öre för barn om dagen upptages af dem, som kunna erlägga den samma.

Bidrag till inredning af stationen och barnkrubban, bohag, kläder m. m., mottagas med tacksamhet å slumstationen Bergsstigen 31.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti vid Danska vägen.