1800-talets Göteborg

Då & Nu: Kungsportsplatsen och vattenreservoiren

Detta bildspel kräver JavaScript.

När vattenledningen från Kallebäcks källa nådde staden 1787 var det givetvis en viktig händelse men det var ändå ganska små mängder vatten som kunde hämtas i de nya vattenposterna. Det behövdes lagring av vatten i själva staden för att öka tillgången. Redan under slutat av 1780-talet hade arbetet inletts men pengarna tog slut 1791 och det skulle dröja till 1797 innan Vattenreservoaren vid Gamleport (alltså Kungsporten) stod färdig. Den skulle sedan vara ett viktigt inslag i stadsbilden fram till rivningen i samband med att Östra hamnkanalens södra del fylldes igen 1898. Den rivna vattenreservoiren lär ha använts som fyllnadsmaterial.

Referens

Bjur, Hans, Vattenbyggnadskonst i Göteborg under 200 år, [Göteborgs VA-verk], [Göteborg], 1988