Detta bildspel kräver JavaScript.

När vattenledningen från Kallebäcks källa nådde staden 1787 var det givetvis en viktig händelse men det var ändå ganska små mängder vatten som kunde hämtas i de nya vattenposterna. Det behövdes lagring av vatten i själva staden för att öka tillgången. Redan under slutat av 1780-talet hade arbetet inletts men pengarna tog slut 1791 och det skulle dröja till 1797 innan Vattenreservoaren vid Gamleport (alltså Kungsporten) stod färdig. Den skulle sedan vara ett viktigt inslag i stadsbilden fram till rivningen i samband med att Östra hamnkanalens södra del fylldes igen 1898. Den rivna vattenreservoiren lär ha använts som fyllnadsmaterial.

Referens

Bjur, Hans, Vattenbyggnadskonst i Göteborg under 200 år, [Göteborgs VA-verk], [Göteborg], 1988