Göteborg i blickpunkten 1971

Göteborgs 350-årsjubileum 1971 blir ett tillfälle att fånga intresse för staden i framtiden, och satsningarna för jubileumsarrangemangen avser att medföra kommande, ekonomiska vinster, framhåller jubileumskommittén.

Kommittén understryker att tre kategorier besökande härvid är av särskilt intresse. Först den stora turistström, som väntas till de speciella evenemangen inom kultur, socialvård, handel, idrott, nöjen etc. Denna publik kommer att attraheras för besök och återbesök i staden. Vidare drar Göteborgs centrala läge och utbyggda möjligheter som kongresstad stort intresse till sig, och just betydelsen för Göteborg som kongressort väntas få väsentligt vidgad aktualitet för framtiden. Slutligen betonas att Göteborg i blickpunkten betyder att staden får ökat intresse från företags och enskildas sida.

Arkeologiska skyltar nytt

Arkeologiska museet i Göteborg förnyas ständigt. Nya fynd inrapporteras och utgrävningar sätts i gång. Nu är det meningen att göteborgarna genom ett skyltfönster som ständigt hålls aktuellt skall få en bättre överblick av vad som sker på museet.

Fönstret som vetter mot Norra Hamngatan är ett led i strävan att öka kontakten mellan museum och allmänhet. Ett arbete som ständigt bedrivs. Skyltfönstret består av lätt utbytbara montrar mot en permanent bakgrund. Museitekniker Gerog Tsalakis som svarat för utformningen av skyltfönstret kommer, att byta föremål och informationstext en gång i veckan.

Dagboken


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.