Sjöfarten och isarna. Venern är nu isbelagd så långt ögat kan skönja. Äfven en stor del af Vettern bindos af starka isband. Isarne på våra många mindre sjöar har naturligtvis lått en oväntad förstärkning af den skarpa kölden i slutet af den första vårmånaden.

Antalet köldgrader steg i natt till 14 á 15. I dag på middagstiden råder strå­lande solskensväder med omkring 7 gra­ders köld.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Isbrytaren ”Isbrytaren” i Göteborgs hamn.