Den andra delen i serien ”Då & Nu” visar Hvitfeldtsplatsen på ett vykort, ur min egen samling, jämfört med hur platsen ser ut 2017.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Mitt i bilden från 2017 reser sig en kontorsbyggnad uppförd 1976-78 för Televerket efter ritningar av I. Kvarnström Arkitektkontor AB. Detta området var ursprungligen en del av fästningen med vallar och bastioner i området när dessa rev dröjde det innan platsen bebyggdes. Den första civila byggnaden var en småbarnsskola och en park samt en villa. Dessa ersattes 1882 av ett trevånings stenhus som vi ser på bilden från sekelskiftet eller möjligen strax därefter.


Källa:

Lönnroth, Gudrun (red.), Hus för hus i Göteborgs stadskärna, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2003