”Igår afton vid 7-tiden inträffade vid Styrsö hafsbadanstalt den sorgliga olyckshändelsen, att förmannen för telegrambärareafdelningen vid härvarande telegrafstation Axel Adelin under badning gick till bot­ten och omkom. Han hade simmat om­kring 40 meter utanför bassängen, då han torde drabbats af hjertförlamning eller krampanfall. En hans broder, som jemte två andra personer badade i hans säll­skap, skyndade genast till hans hjelp och höll honom uppe en stund, men nödgades slutligen sjelf i fara att drunkna släppa brodern och simma mot land.

Den omkomne var ogift, omkring 25 år gammal, och boende a Haga Kyrko­gata 50, var annars god simmare. Han var mycket afhållen af öfverordnade och kamrater.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Strysö Bratten med brygga, varmbadhuset och hotellet.Vid bryggan en skärgårdsbåt. I bakgrunden restarurangen. År 1905.