1800-talets Göteborg

Målareskolan öppnar åter på Valand

”Museii rit- och målareskola i Valand öppnas åter 1 oktober. Efter artistparet Pauli, som afflyttat från orten, har styrelsen för skolan såsom lärare och föreståndare lyckats vinna den framstå­ende genremålaren Carl Wilhelmson, hvilken för Göteborgspubliken redan är väl känd genom de många konstverk ban sedan flere år tillbaka utställt inom Konstför­eningen härstädes och bland hvilka ett, en interiör från en fiskarstuga i Bohuslän med qvinnor som binda nät, erhållit mention honorable i Paris och numera införlifvats med Göteborgs museum.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Alida Magnus 23 juli 1890.