Idag besvaras frågan som alla funderat över men ingen vågat fråga, hur stor var lingonexporten under 1897 (fram till den 25 augusti)!

”Lingonexporten har nu börjat. Till och med 25 dennes har härifrån ut­ skeppats :

till Stettin: 32 190 kg

Kiel: 18 620 kg

Hamburg: 7 200 kg

Lübeck: 300 kg

S:a: 58 310 kg” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vignett på brevpapper för Aktiebolaget Lingon, Trollhättegatan, Hultmansholme.