Det var länge sedan en ”Då & Nu” bild presenterades, men idag är det dags igen. Dagens historiska foto är hämtat ur boken Lagerberg, Carl & Thulin, Otto, Göteborg under 300 år: bilder, Göteborg, 1923. Fotot visar Engelbrektsgatan mot väster från hörnet av Molinsgatan. Bilden är en av fyra som visar olika delar av Engelbrektsgatan, bildtexten till samtliga dessa lyder; ”Från Viktoriagatan i väster löper Engelbrektsgatan förbi Vasaparken, Lorensberg och Exercisheden ända ut till den nyanlagda Skånegatan i öster. Gatudelen mellan Vitoriagatan och Götabergsgatan kallades 1882 och 1883 Molinsgatan, hvilket namn sedan gick i arf till en å föregående sida omtalad gata. Från Erik Dahlbergsgatan österut till Lorensberg är Engelbrektsgatans södra sida ännu obebyggd. Af den långa sträckan synes å första bilden (den nedan och i sidhuvudet)  Brandtdala, där gamla trähus ännu kvarstå.”

Detta bildspel kräver JavaScript.