Detta bildspel kräver JavaScript.

Dagens Då & Nu bilder är från 1898 i samband med att Oscar II skulle komma på besök, därav flaggorna på bron samt en vanlig måndag i juli 2019 utan kungabesök.

Mellan bilderna 1898 och 2019 har en hel del förändrats i området. Till vänster i bild på andra sidan Kämpebron syns på fotot från år 1898 ett trevåningshus, lika högt som övriga byggnader utmed Stora Hamnkanalen. Men 1909-11 lät försäkringsbolaget Skandia uppföra huset som vi ser på bilden från 2019. Ännu idag avviker den byggnaden kraftigt från omgivningen och väckte starka reaktioner när det uppfördes.

Till höger i bild syns en byggnad som uppfördes 1888 åt Göteborgs Enskilda bank. Huset har sedan dess genomgått flera förändringar. 1904 utökades byggnaden med sex fönsteraxlar mot Lilla Torget. Bankhallen utvidgades och en tillbyggnad mot gården gjordes 1915. Den största förändringen av byggnadens utseende var dock 1938 då hela fasaden gjordes om i funktionalistisk stil och all dekor togs bort.

Längre bort utmed Västra hamngatan skymtar Sveahuset på båda bilderna liksom tidigare Sociala huset, numera Nya Pedagogen.

På bilden från 1898 är bron smalare, den gick då enbart från östra kajen utmed kanalen. Men sedan kanalen fyllts igen har bron också breddats. Dessutom finns idag träd utmed Västra hamngatan, 1898 fanns inte någon sådan grönska.

Referenser

Lagerberg, Carl, Göteborg i äldre och nyare tid: bilder, saml. och beskrifna, Göteborg, 1901-1902

Lönnroth, Gudrun (red.), Hus för hus i Göteborgs stadskärna, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2003