”Genom drunkning i Rosenlundskanalen midt emot polisstationen vid Husargatan omkom omkring kl. 1,15 natten till i lördags månadskarlen Anders Martin Nillson, anstäld hos källarmästare Möller å Lorensberg.

Nilsson som haft svart att leta sig fram under den då rådande intensiva dimman hade vid Kungsportsavenyen sammanträffat med poliskonstapel Nyborg, hvarefter de båda följts åt i Allén. Vid Husargatan hade Nyborg kl. 1,10 skilts från Nilsson som vid tillfället var fullt nykter och nu skulle fortsätta till sitt hem i Masthugget.

Strax därefter hade nödrop från kanalen hörts inne å polisstationen. Tre konstaplar skyndade dit och observerade en mössa flytande å vattnet, ur hvilken luftblåsor uppstego. Medels lifräddningsredskapen lyckades de upptaga den redan sjunkna kroppen, som då redan var liflös, tio minuter efter det nödropen hörts. Förgäfves sökte man medels konstgjord andhämtning återkalla lifvet.

Nilsson som var en ordentlig och afhållen arbetare efterlemnar familj.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Kalles färja” gör tur med passagerare över Rosenlundskanalen.