”Mini-djur med snälla tassar är ett gammalt önskemål i Slottsskogen där stor stampublik efterlyser ”Barnens Zoo”.

Gatunämnden har beslutat att begära ett anslag på 1,9 miljoner kronor hos stadsfullmäktige för en fortsatt upprustning av Slottsskogen och går det igenom kommer Barnens Zoo att ligga på Duvas backe.

Anläggningen kostnadsberäknas till 425.000 kronor.

Anslaget skulle också gå till en servering på områdets utsiktsplats, på det att man skall kunna styrka sig med ett glas saft efter ett givande samspråk med en guldhamster eller två.

Gatunämnden begär inte bara anslag — den påpekar saker också. Som den allmänna bristen på lapplisor på Göteborgs gator, som alla bilister säkerligen uppmärksammat.

Nej, så icke, lapplisorna strövar fortfarande sin säkra gång. Det är på kvinnliga det råder brist .Endast undantagsvis har kvinnor varit intresserade av att bli trafikvakter i Göteborg, påpekar gatunämnden. Av praktiska skäl — uniformer, lokaler m. m. — krävs ett tillräckligt antal intresserade för att trafikvaktarkåren även skall få kvinnliga medlemmar. Denna förklaring ges i ett yttrande över betänkandet familj-yrkesverksamhet. Gatukontoret har till 90 procent manlig personal.

Viveca Lärn”

Dagboken

Teater


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.