”De elektriska. Ijusledningarna orsakade ånyo i går afton ett eldsvådetillbud. En inledningstråd till en elektrisk bordlampa i tredje våningen i hotellet i Arkaden hade nemligen börjat glöda och antände slutligen vid fästet i väggen fönstergardinerna, persiennen o.s. v. Elden släcktes emellertid efter en stund, utan att brandcorpsen behöfde allarmeras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Arkaden år 1901.