”Löjtnant Melins föredrag om stenografi å Handelsinstitutet i går hölls inför en rätt takrik och mycket intresserad publik.

Talaren redogjorde först för stenografiens historia och framhöll därpå dess betydelse i det allmänna lifvet. Genom en mängd exempel visade han huru lätt, hastigt och tydligt snabbskrift kunde ut* föras.

Efter föredragets slut meddelade talaren att en allmän kurs i ämnet kommer att anordnas af läraren i stenografi vid Handelsinstitutet disponenten J. O. Gyllenspets.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Handelsinstitutet år 1901.