”Pansarbåten ”Dristighetens” byggnad har ny framskridit så långt, att man anser sig kunna få den i sjön i februari eller mars. Som en af de senast beslutade pansarbåtarne äfven skall byggas å Lindholmen, håller man där på med att göra i ordning ännu en bädd, stark nog för att kunna bära den ofantliga tyngd en pansarbåts skrof representerar.
Torpedkryssaren ”Clas Uggla“, som bygges vid Bergsund, torde om ett par veckor vara färdig att gå af stapeln, och torpedkryesaren “Af Psilander” torde blifva sjösatt redan denna vecka från Finnboda slip.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Pansarbåten Dristigheten år 1901.