”Stark vestlig storm, som stundvis var orkanartad, rasade härstädes natten till i går och under gårdagen samt öfvergick hela vestra Sverige.

Vid Skeppsbron gick vattnet i går upp på kajen och trängde in i källarne, och på Hultmans holme rådde på e. m. en så svår öfversvämning, att man ej kunde forsla varor till de där liggande kanalångarne.

Flere rubbningar i ångbåtstrafiken orsakades af stormen. Ångaren ”Tjörn, som skulle afgått till Göteborg, qvarlåg i går vid Rörtången, ‘’Inland” qvarlåg i Norra skärgården och ”Robert Thorburn” hade tagit fast vid Instö brygga, skärgårdsbåtar blefvo mer eller mindre försenade af ovädret.

Stormen bedarrade i går qväll, då vattnet i kanalerna och hamnen började falla. I natt rådde här ett par graders köld under stjärnklar himmel, så att mindre vattensamlingar isbelades.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Storm vid Marstrand.