”Isförhållandena i skärgården äro nu ej till hinder för sjöfarten. “Isbrytaren II är äfven i dag ute på arbete för att hålla rännan öppen. På grund af den starka sydliga strömmen var sedan i går förmiddag den stora farleden till utanför Böttö uppfyld af packis, som packat sig så hårdt att seglare, som under gårdagen inkommit i hafsbandet, nödgades anlita bogserare för att komma upp till staden.

Isen mellan Björkö och Elfsborg är på sina ställen så stark, att man kan stå och fiska ända vid ångbåtsrännan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klippan, t,v del av Ostindiska kompaniets gamla magasin, t.h. Klippans Tullstation. Vy mot Hisingen – Färjenäs, 1910-talet.