”Poliskammaren beslöt vid förhör i går på e. m. att liken skulle obduceras af andre stadsläkaren.

Säll var hemmahörande i Elfsborgs län samt Svantesson från Lena i Skaraborgs län; de voro endast 20 á 23 år. De hade aftonen förut varit inne hos änkan Hansson, boende i ett rum å andra sidan af vinden, och vid 11-tiden på qvällen ingått i sitt rum. Sälls broder hade hemkommit vid half 11 tiden på qvällen och då varit något berusad. Under nattens lopp hade han antagligen varit ute, enär dörren till rummet, hvilken förut varit låst, stått på glänt följande dagen och Säll äfven befanns påklädd.

På qvällen hade eldats med kol, hvaraf rester anträffades i eldstaden, hvars spjell var stängdt. Den stinkande lukt som utträngde å vinden genom den på glänt stående dörren föranledde en person att vid middagstiden se in i rummet. De båda flickorna voro redan kalla och stela. Från alla tre hade exkrementer afgått.

Säll har nu återfått medvetandet men har först i dag blifvit så pass redig, att han kunnat lemna några upplysningar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Eldstad i Majorna, foto år 1959.