Arkeologerna har ett omfattande arbete i Rosenlundsområdet just nu, stora arealer behöver undersökas och det saknas inte fynd. Men det var mycket oväntat att det skulle finnas kvar lämningar från den äldsta vallen från 1620-talet. Denna första ganska enkla vall var troligen klar redan 1624 innan den byggdes på och förstärktes under 1630-talet. Läs mer om detta mycket intressant fynd via denna länk.