”Tjensteflickan Agnes Larsson som för ett par veckor sedan tog plats i huset n:r 42 vid Kyrkogatan insjuknade 2 dennes, då doktor af Geijerstam tillkallades. Sedan den sjukes plågor tilltagit, erkände hon för läkaren att hon var i hafvandeskap och att hon intagit fosfor afskrapadt från en bundt tändstickor. Hon blef då genast förd till Sahlgrenska sjukhuset där hon afled i förgår på e. m. under symptom af akut fosforförgiftning.

I hennes koffert anträffades några bundtar fosfortändstickor och en nästan tömd kreosotflaska samt bref från hennes fästman, en kypare i Mentone. Agnes Larsson var endast 21 år gammal och hemmahörande i närheten af Åmål.

Liket kommer att obduceras af andre stadsläkaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Kyrkogatan – omkr. 1900 ? Obs trappan å trottoaren. (Wickman & Stillström, speceri. & delikatessaffär Kyrkogat. 23).”