”En liga af ett 10-tal slynglar antastade i går e.m. å Kaserntorget flera personer. Då en poliskonstapel
förehöll dem deras beteende, rusade en af de vilde sällarne åkaredrängen Karl Andrew Johansson mot konstapeln och grep honom om strupen, hvarvid båda föllo till marken. Inom kort ankom polisförstärkning till platsen, då Johansson efter det vildaste motstånd blef öfvermannad och afförd till polisstationen. Under transporten dit sönderryckte han fullständigt en konstapels kappa.

En stund senare blef en annan af ligans medlemmar åkaredrängen Johan Emanuel Johnsson äfven gripen, men alla de öfriga lyckades genom en rask flykt att komma undan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kaserntorget 1903.