”Dagens husmor släpar årligen hem ca 3 ton varor från olika butiker. Systemet tar tid och kostar 6-8 miljarder om året. Skandinaviens enda professor i transportteknik, Harald Lindahl, Göteborg skisserar framtidsvisionen:

Morgondagens husmor slår in olika kodnummer på telefonens fingerskiva – inte till butiken (den finns inte) utan till grossistens distribunal. Där finns det ett helautomatiskt lager som plockar fram varorna till specialbyggda distributionsbilar. Bilarna kör direkt hem till hushållen och lastar automatiskt av i hyreshusets varuhiss. Hissen har en station i varje kök där varorna automatiskt lastas av utan att husmor ens behöver vara hemma. Husmodern kan ringa när som helst på dygnet. Alla gamla hus har inte varuhissar. Man placerar då i stället en varucontainer på parkeringsplatsen utanför med ett fack för varje hushåll.

En undersökning visar att 33 procent av husmödrarna har över en halv kilometer till sin butik. Få husmödrar har tillgång till bil och mannen får ofta hjälpa till att handla på lördagarna. Den alltmer ökade fritiden används för transportarbete. En rationalisering anses helt befogad. Men innan man släpper loss människan i datateknik och telefonkoder måste de konsumentpsykologiska faktorerna klaras ut. Man måste veta vad besöket i affären betyder för den enskilda människan. För många utgör affären en utmärkt kontaktkälla.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 december 1969)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Facit EDB: Nr 5 av 9 byggda förbättrade kopior av BESK (Binär Elektr.Sekv Kalkylator). Konstr. 1957 av Statens Matematikmaskinsnämnd. Chefskonstruktör tekn.dr. Erik Stemme. Denna maskin installerades å Original Odhners lokaler på Gamlestadsvägen i Göteborg 27/11 1960 och var i drift fram till 1972, då denlämnades som gåva till Göteborgs Industrimuseum. Denna maskin gjorde bl.a. stabilitetsberäkningar för Tingstadstunneln under Göta Älv.