Idag skall vi tillfälligt lämna Göteborg och bege oss till Östersund. Därifrån kom den uppseendeväckande nyheten att Storsjöodjuret åter siktats – tro det den som vill!

”Det stora Storsjöodjuret som i år dröjt ovanligt länge att låta höra af sig har nu äntligen visat sig — till fröjd och fromma för mängden af beundrare och troende. Svenska telegrambyrån har välvilligt ställt ett telegram till vårt förfogande om odjurets första uppträdande i år. Så här lyder meddelandet:

Storsjöodjuret iakttogs vid 10-tiden i söndags afton utanför Öhneudden i närheten af Östersund, enligt hvad Jemtlandsposten meddelar. Vädret var klart och sjön nästan spegelblänk. Djuret, som syntes i ångaren »Trafiks» kölvatten, visade först ett bredt och trubbigt hufvud omkring två fot ofvan för vattenytan och därefter kroppen, som rörde sig i bukter. , Djuret rusade hastigt förbi åskådarne utåt sjön, där det försvann. 1 förbifarten lät det höra ett frustande läte. Det var mörkt till färgen och omkring sex meter långt. Djuret iakttogs på åtta meters afstånd samtidigt af sex personer.

Hjertligt välkommen!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum.