”Å Lorensbergs Alhambra uppträder ännu några aftnar miss Helma Nelson som skördar rikligt och välförtjent bifall. “Världens starkaste qvinna”, Eugenia Wermke, som förvärfvat sig en mängd medaljer för sin utomordentliga kroppsstyrka, ger ännu en tid sina fenomenala prestationer. Programmet i öfrigt är rikhaltigt och omvexlande.

— Österrikiska gossorkestern vinner rikligt bifall af den talrika publik, som dagligen gästar den vackra parken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juni 1900)

Göteborgs Aftonblad 20 juni 1900