I dag 2 september 2020 meddelade stadens nättidning ”Vårt Göteborg” att Göteborgs 400-årsjubileum flyttas till 2023 enligt beslut i kommunstyrelsen. Formellt skall frågan även behandlas den 10 september i kommunfullmäktige men det är osannolikt att beslutet skulle bli annorlunda där.

Orsaken till att firandet flyttas är givetvis pandemin och osäkerheten kring hur den skall utvecklas. Det lovas dock ett formellt firande på den tidigare utsatta officiella 400-års dagen den 4 juni 2021. Flytten till 2023 gör det möjligt att även fyra till exempel Liseberg och Botaniska trädgården som då båda fyller 100 år.

Detta hindrar givetvis inte att det här på ”Göteborgs historia” kommer att bli många artiklar om firandet 1923 redan under nästa år, dessa är till stor del redan färdigställda och väntar på att bli publicerade.