”Stadssekreterare Torsten Henrikson visade oanade talanger som grävmaskinist när han på torsdagen tog det första symboliska spadtaget i Angered-Bergum, där –Göteborgs nya satellitstad för 150-200 000 invånare skall ligga. Kommunalmän och journalister höll andan när stadssekreteraren, iklädd overall och skyddshjälm, utan att tveka hoppade upp i en grävmaskin vid Gråbovägen, men när han drog i rätt spak och ett stort stycke jungfrulig Hjällbomark bröts loss, då brakade en kraftig applåd lös.

– Som spadtag betraktat rätt bra, kommenterade hr Henrikson lugnt när han efteråt ställde sig i triumfpose framför den uppbrutna torvan. Ett historiskt ögonblick ansåg stadssekreteraren det vara, denna start av det största företag Göteborgs stad någonsin gett sig in på. Enbart i bostäder investeras 3,5-4 miljarder kr i Angered-Bergum och tillsammans med gator, skolor osv kommer investeringssumman att stiga till nära nog det dubbla.

Stadssekreterare Henrikson hade före sin prestation bakom grävskopans spakar inlett högtidligheten i det råa höstvädret genom att i stora drag beskriva det ”fullvärdiga samhälle”, som skall skapas i de inkorporerade kommunerna nordost om Göteborg. Området kommer att bli som en egen stad och helt självförsörjande med bl.a. egna industrier.

Stadsbyggnadsdir Koj Jonsson redogjorde för stadsplaneringen i Angered-Bergum, där de första byggnadsarbetena preliminärt kommer igång i mars nästa år i Hjällbo. Det som startade på torsdagen var de första vägarbetena vid Gråbovägen.

Stadsplanen för Hjällbo har nu vandrat till regeringen för att definitivt fastställas. Där skall bli 2500 lägenheter, och därnäst kommer 900 lägenheter i Eriksbo – start 1967-68. Det är de områden där man kommit längst med planeringen. Närmast skall man gripa sig an med detaljplaneringen av områdena utanför dessa centra.

Gatuchefen i Göteborg Einar Hultman talade om tillfartslederna till den nya satellitstaden. De väg- och ledningsarbeten som nu startar får till en början en rätt blygsam arbetsstyrka – omkring 30 man vid årsskiftet – men med 10-12 grävmaskiner och c:a 30 lastbilar skall man ändå hinna med mycket tills bostadsbyggandet startar 1966. Under 10-15 år framåt räknar hr Hultman med att Angered-Bergum skall vara en storarbetsplats. Redan 1968 skall över 100 milj kr ha investerats i gator, vägar och spårväg för den nya satellitstaden.” (Ur: Göteborgs-Tidningen 15 oktober 1965)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Tidningen 15 oktober 1965.