Alla läsare här på Göteborgs historia tillönskas ett riktigt Gott Nytt År. Det kommer att bli ett år fyllt med läsning. stadens 300- och 350-års firanden kommer att ges stort utrymme. I denna stund är 400 berättelser om staden redo att publiceras under det kommande året, några dagar kommer det alltså att publiceras två artiklar och några enstaka dagar tre artiklar, mycket läsning att se fram emot alltså.

Hoppas att du hittar mycket av intresse här på Göteborgs historia under 2021.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: kort för jul- och nyårshälsning.