Paraplybrand

”Paraplyn brinner! Ropades från alla håll, då i lördags en gentleman kom spatserande Victoriagatan nedåt, bärande i handen ett hopfäldt paraply, som på något mystiskt sät fattat eld och brann friska tag. Dess egare, som icke observerat elden, trodde sig tydligen vara föremål för ett dåligt skämt, ty han gick oberörd af ropen sin väg lugnt framåt, spridande förvåning, munterhet och brandlukt omkring sig. Snart började dock lågorna slicka hans högra handske, och då vaknade han upp, men för sent – af hela paraplys återstod blott det skramlande skelettet och några rykande trasor.

Den sorglustiga eldsvådan hade väl troligen vållats af någon oförsiktig bortkastad cigarrstump, som råkat falla ned i paraplyns veck.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 december 1900)

Vinterväder

”Ett idealiskt vinterväder ha vi fått till årsskiftet. I går var det för våra förhållanden ganska kallt – termometern visade under gårdagen -7 till -12 grader, och i natt sjönk termometerqvicksilfret på vissa ställen här i staden ner till -18 och ute på landsbygden betydligt lägre.

Stadsgatorna äro fläckvis belagda med ett tunt snötäcke, hvilket föranledt en och annan att spänna sin kamp före en släde och under bjellerklang och med slädnät trafikera våra gator.

Skridskodammarna och kälkbacken i Slottsskogen äro upplåtna för allmänheten, likaså småttingarnas kälkbacke i Vasaparken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 december 1900)

Bilderna i dagens inlägg är hämtade ur Göteborgs Aftonblad 31 december 1900.