”Utställningen har åter upplevat en söndag – eller utställningsstaden! Den var alla föregående så gott som lik. Åter slogs publikrekord, och åter regnade det. På lördagskvällen lär det ha varit 57,000 personer inne på utställningen och gårdagen blev ännu mera publikdag: 70,000 besökare. Det gör 125,000 à 130,000 personer.

På söndagskvällen mellan nio och tio började det regna på allvar. Folk sökte sig skydd under kongresshallens entré och lite varstans på Exportutställningen och minnesutställningen, där ett skyddande tak gavs. De givas som bekant rätt många.

Medan vi äro inne på statistiken, så låt oss berätta, att berg- och dalbanan i lördags hade ej mindre än 8,000 passagerare, och i går var man uppe vid omkring 10,000. Fler hade det blivit om inte regnet kommit emellan. Lustiga huset, som öppnades i lördags på utsatt tid, har också gjort stormande succés. På lördagskvällen hade det 4,000 besökande och i går ungefär 6,000.” (Ur: Göteborgs Dagblad 4 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Jubileumsutställningen 1923. Nöjen: Lisebergs nöjesfält I. Silhuettklippare.