Kategori: Göteborgsutställningen 1923

Stadsbyggnadsutställningen har öppnat

”Den internationella stadsbyggnadsutställningen har i dag kl. 12 öppnats av prins Eugen i närvaro av representanter för jubileumsutställningens styrelse, stadsfullmäktige och ett betydande antal intresserade. Arbetet med utställningen, som pågått med all intensitet hela natten, hade blivit färdig några timmar före öppnandet. Kl. 12 var emellertid allt klart. […]

Sago-Gretas namnsdag i går

”Sago-Greta fick i går på Margaretadagen mottaga en enastående högtidlig hyllning av Barnens Paradis samtliga personal. Vid sin ankomst till Johannebergsgården stod Lilla Vaktparaden uppställd och istämde en marsch komponerad av Sago-Greta och tillägnad Vaktparaden. Därefter överlämnade en liten flicka från Lillgården en bukett av violer och Putte […]

Dagens utställningskrönika 17 juli

”Paradispostens elfte nummer är utkommet, Sago-Greta svarar redan för omslagssidan, på vilken hon skrivit en näpen liten visa med titeln ”Under parasollen”. In i tidningen fortsättas de långväga breven till Lillebror, Bulles dagbok och naturligtvis även historien om Jannys och Kålles äventyr på utställningen. Musikbladet innehåller en scottish […]

Publikintresset för fiskerimässan har varit klent

”Den nu avslutade tredje fiskerimässan har givit en del lärdomar av både glädjande och mindre glädjande art, påpekar mässtyrelsens vice ordförande, direktör Erland Erlandsson, vid ett samtal med en av Göteborgs Aftonblads medarbetare. I stort sett kan man dock påstå, att mässan varit lyckad. Den har ordnats på […]

Vitt och blått i Göteborgs hamn

”Mitt över Ramberget gick solen ned i går, stor och rund och gul som en utställningsballong. En stor del av Göteborg och den landsort när och fjärran ifrån, som besöker Göteborg i anledning av dess världsberömda utställning, glömde minareterna och nöjesfältet för att från kajen betrakta och beundra […]

Prof. Einstein i Kongresshallens talarestol

”En av sommarens stora händelser, som timade i närvaro av konungen, landshövdingen och en talrik göteborgsallmänhet. En av sommarens stora händelser, professor Einsteins redogörelse för sin relativitetsteori timade i går middag i utställningens kongresshall, som trots hettan var till stor del fullsatt. Konungen och landshövdingen voro bland åhörarna […]

Scout-invasion på utställningen

”Scoutgeneralerna på Råda ha inte anledning klaga på vädret, inte heller deras gossar, som blir brunare och starkare och gladare allt vad dagarna lida. I dag har den friska truppen emellertid lämnat lägerlivet för att hänge sig åt stadens njutningar, därmed att mena för att bese utställningen. Kl. […]

Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet högtidligt invigda

”Botaniska trädgården invigdes högtidligen på söndagen i närvaro av en talrik och representativ samling vetenskapsmän från hela Norden, vilka komma att deltaga naturforskarmötet. Ordföranden i botaniska trädgårdens styrelse, hr Hjalmar Wijk, gav en historik över trädgårdens tillblivelse och meddelade bl.a., att anslag ur Lindbergska fonden lämnats till ett […]

Göteborgs naturhistoriska museum inför sitt öppnande

”På blankskurade kopparplåt, som väl till söndagen sitter uppe någonstans vid entrén till Göteborgs nya naturhistoriska museum, står skrivet: ”Denna byggnad uppfördes åren 1916-1923 med anslag, som Göteborgs stadsfullmäktige beviljat ur Renströmska fonden och ur stadskassan. Till byggnadskostnaderna ha därjämte bidragit Dan Broström, Mathilda Broström, Carnegie & C:o, […]

Independence Day

”Dagen i dag är Sverige–Amerika-veckans förnämsta dag, då svenskarna och Amerika-svenskarna gemensamt fira den stora amerikanska frihetsdagen, 4 juli. Klockan 11 i dag på förmiddagen samlades stadens främsta för att högtidligen mottaga Minnesotas officiella delegation. Närvarande voro borgmästarna, stadsfullmäktiges ordförande, representanter för magistraten, stadsfullmäktige, stadens verk och styrelser […]

”Hallå Sverige” skrevs det i skyn

Juni månads eftermäle De väderlekssakkunniga påstå, att någon så kall juni, som den som sist förlupit, ha vi inte haft på 200 år. Medeltemperaturen för hela landet var nämligen endast + 10,5 grader, vilket är 4,1 grader lägre än den för månaden såsom normal ansedda temperaturen. Medeltemperaturen för […]

Festdagar på utställningen

”Svenska sångare och amerikanska I matroser ha under söndagsdygnet kryddat den göteborgska anrättning, som i dagligt tal går under benämnin­gen Göteborgsutställningen, och ha även satt sin prägel på staden utom utställningen. Det har varit ett par festdagar mera lysande än många tidi­gare. Den första anmärkningen riktas mot staden: […]