Kategori: Göteborgsutställningen 1923

Göteborg andas ut efter en vecka i festrus

”Sju av de numrerade jubileumspublikationerna färdiga – Stort intresse bland allmänheten för serien. När allt kommer omkring, är det först idag, göteborgaren vaknat efter den senaste veckans festrus. Ty i jämnt en veckas tid ha de stora jätteflaggorna vajat över Drottningtorget och Gustaf Adolfs torg, och alla gator […]

Slottsskogsvallens invigning

”Göteborg har äntligen fått sin stora idrottsanläggning Slottsskogsvallen, invigd. I lördags förklarade nämligen kronprinsen under mängdens jubel den nya idrottsborgen invigd för sitt ändamål. Den stora apparat, som satts i gång, gick till större delen väl i lås, även om det ibland blev lite väl långa pauser mellan […]

Fiskeutställningen

”Utställningsbesökare från upplandet, som resa till Göteborg i vanliga fall för att äta saltsjöfisk och se stora båtar, uppmanas att hålla sig kring Minneshallen. Går man in till vänster och över gården. stöter man på fiskets vrå, ett koncentrerat utav allt, vad som hör till fisk och fiske. […]

Utställningens mest gigantiska avdelning

”Har man vid sina besök på den historiska minnesutställningen erfarit en lika kraftig som uppbygglig och angenäm känsla över att vara göteborgare, förtätas denna känsla till något o-ändligt högre och värdefullare, när man passerat över viadukten och kommit in på utställningens industriella område. Träder man in i stora […]

De kungliga på utställningsbesök

”Konungen och kronprinsen studerade stora maskinhallen, prinsessorna Röda korset och avdelningen för kyrklig konst. Efter alla de ansträngande officiella festligheterna på tisdagen och onsdags förmiddag fingo de kungliga gästerna behålla onsdags eftermiddagen för sig själva. Helt naturligt använde de den för att göra ännu ett besök på utställningen. […]

Storartad donation till Göteborg

”Dir. Dan Broström skänker 300,000 kr. För professur i etnografi och ett akvarium i Sjöfartsmuséet. Göteborg har på sin jubileumsdag fått mottaga en lika vacker som frikostig donation från skeppsredare Dan Broström, vilken genom ett gåvobrev överlämnade en summa av 300,000 kr. att förvaltas av drätselkammaren under benämningen […]

Premiärkväll på utställningen

”Redan för länge sedan var det någon som viskade en förmodan om att maj torde bli göteborgarnas speciella månad, därmed att mera antagligen en tid då stadsborna själva gåvos tillfälle att bekantade med det stora underbara på andra sidan Götaplatsen. Det kvarstår som huvudintryck av jubileumsutställnings premiärkväll, att […]

Göteborgsutställningen är invigd

”Ramen kring trehundraårsjubiléets glansögonblick, högtidligheterna på Gustaf Adolfs torg klockan elva på förmiddagen, hör förvisso till det ståtligaste Göteborg på länge om ens någonsin skådat. Där splade för första gången den nya Göteborgsflaggan en intressant och uppmärksammad roll på dominerande plats från Börsen och Rådhuset. Mot Östra Hamngatan […]

Göteborg mottager sina många gäster i högtidsstämning

”Så gott som hela diplomatiska kåren anlände i går kväll. Många, för att inte säga allas, vägar leda till Göteborg! Medan utställningsmaskineriet under söndagen surrade för första gången till generalrepetition förde alla tågen redan de första stänken av jubileumsgäster in över staden. Söndagen var en vacker upptakt till […]

Är Göteborg färdigt att mottaga sina jubileumsgäster?

”Det är mycket, som samverkar till att Göteborgsallmänhetens utställningsintresse hålles vid liv intill sista stund, om man nu sammanblandar utställningen med jubiléet – det gör nu också var och en. Det är länge sedan utställningsfältet upphörde att vara en promenadplats för intresserade göteborgare, och sedan nu sommarstaden på […]

Göteborgaren och Göteborgsutställningen

”Häromdagen såg jag två karlar i blåtröjor och slokhattar hängande ut över Gustaf Adolfs torg genom ett fönster i landstatshuset. Det gällde en bagatell. En flaggstång skulle anbringas efter jubileumsmodet: så att duken hängde vågrätt. Jag såg en annan dag en mycket gammal man framför ett hus vid […]