Kategori: Göteborgsutställningen 1923

Utställningsbyggnadernas rivning

”Nu kunna avrödjningsarbetena uppe på utställningen taga sin början när som helst. Utställningens förvaltningsutskott fattade nämligen i går beslut om ordningen, i vilken respektive avdelningar skola rivas. Beslutet omfattar, vad som i första hand skall bort, varav dock icke följer, att det, som icke rives genast, får stå […]

Exportutställningen övergiven av personalen

”Från flera håll har under den senaste tiden en ganska besk kritik riktats mot vissa arrangemang i samband med utställningen. Senast framhölls att speditionsomkostnaderna voro oskäligt höga, och att den svenska industrien svårligen kunde bära dessa utgifter, helst som man inte kunnat göra några direkta affärer i den […]

Skall utställningen fortsätta nästa år?

”Allmänhetens respekt för utställningsbyggnadernas hållbarhet har inte just underblåsts. Därmed är inte sagt annat, än att alla äro både glada och belåtna med det sätt, varpå utställningen stått sig under sommarens mindre gynnsamma väderlek. Men när det gällt att bestämma om byggnadernas disposition efter utställningens slut har framhållits, […]

Skall utställningen fortsätta nästa år?

”Allmänhetens respekt för utställningsbyggnadernas hållbarhet har inte just underblåsts. Därmed är inte sagt annat, än att alla äro både glada och belåtna med det sätt, varpå utställningen stått sig under sommarens mindre gynnsamma väderlek. Men när det gällt att bestämma om byggnadernas disposition efter utställningens slut har framhållits, […]

Teaterutställningen har i dag öppnats

”Den länge väntade teaterutställningen öppnades i dag officiellt. Vid vårt besök där visade sig emellertid hela den vanligen väl underrättade vaktmästarestaben okunnig om dess existens och först efter många irrfärder lyckades vi upptäcka den väl inklämd invid stadshusbyggnadsutställningen. Tre diskreta masker, utförda av skulptören Torhaum, markerade den låga […]

Världens elegantaste ångare har ankommit till Göteborg

”Världens elegantaste turistångare anlände i morse till Göteborg. Ångaren tillhör Royal Mail Steam Packetship Co., heter Arcadian och är på 12,500 ton, d.v.s. något större än ’Stockholm’. Vi ringde upp direktör Nyman i Nordiska resebyrån, som är rederiets representant här i Göteborg, för att få närmare upplysningar om […]

Regnet i Göteborg – rekord för året

”I går skulle det bli extra festdag på utställningen med fyrverkeri, folkdanser under bar himmel o.s.v. Hr Adelsohn hade räknat ut att inkomsterna skulle bli överväldigande och herrarna Hammargren gjorde romerska hjul, raketer, bloss och andra lysande föremål under hela natten till söndagen. Allt var uträknat på bästa […]

Slut med kvällsprogram i Paradiset

”I Barnens Paradis blir det inga kvällsprogram efter måndagen. Paradiset stänges kl. 8 om kvällarna och Sago-Greta går hem och lägger sig. Lördagen och söndagen äro de sista kvällarna då Paradisets lyktor brinna. Det är underbart vackert så här års, under så här mörka augustikvällar. Stordansaren Alf Werngren […]

Nytt stopp på linbanan

”Vid tvåtiden i går middag blev det för tredje gången i sommar stopp på utställningens linbana. Man förklarar denna gång missödet med att bromskabeln på den åt Örgrytehållet vettande banan gick sönder. En sträng i kabeln har under den flitiga användningen nötts av och rullade upp sig på […]

Det regnar blommor över utställningen

”Blomsterregnet över utställningen har varit mer bildlikt tills i går. I huvudrestaurangens bankettsal och annorstädes i utställningsstaden har det sagts många vackra ord om utställningen och dem som byggt den. Och det har skrivits: Mera blommor! I går eftermiddag vid tretiden gick det rätt mycket folk i den […]

Barnens Paradis kritiseras

”Under sommarens lopp ha flera gånger kritik riktats mot anordningar på utställningen, en kritik, som många gånger varit rättvis, andra gånger motsatsen. Stockholms-Tidningens härvarande medarbetare har nu gjort Barnens Paradis till föremål för skarpt klander, vilket inte torde få anses vara helt obefogat. Han skriver: ’Till utställningens nöjen […]

Utställningskrönikan 11 augusti

”Brittiska veckans avslutning. Även under veckans sista dag lade allmänheten i dagen ett mycket stort intresse för den brittiska musiken. På kvällen fingo hästgardisterna åter intaga sina platser på estraden. Kring Kongresshallen, där avslutningsmötet ägde rum, hade stora skaror av skådelystna samlats för att få se en skymt […]

En ståtlig flygdag på Torslanda

”Flygveckan hade i går en av sina största dagar, och trots det dåliga vädret hade mycket folk sökt sig ut till flygplatsen. Konungen anlände vid 2-tiden och hälsades välkommen av tävlingsledningen. Från restaurantens trappa åsåg han därefter tillsammans med minister Samuel Hoare de olika uppvisningarna och tävlingarna. Först […]