”Under tiden 8 maj–8 juni har utställningen haft sammanlagt omkring 800,000 besökare.

Utställningens sensationer blir flera och flera. Det är inte nog med berg- och dalbana och linbana. Vad den sistnämnda beträffar är den ju av den stora allmänheten ansedd som ett relativt ofarligt nöje och de flesta våga sig på att göra den njutbara färden mellan Liseberg och Minneshallen.

Men det väntar av allt att döma en sensation på denna linbana. Brothers Niagara, som äro världsberömda inom sin genre ha begärt hos stadens myndigheter att få promenera på denna linbana. Ännu har inte bifall givits, men det förefaller, som om vederbörande inte voro absolut omöjliga.

Under alla förhållanden skall nöjesfältets publik, enligt vad dir. Jenzén förklarat, få beskåda luftpromenader över den stora dammen från Kongresshallen. Den första promenaden inträffar den 15 på kvällen, och linan kommer att spännas på en höjd av 25 meter. Samtidigt blir detta ett utstyrselnummer, ty ett sprakande fyrverkeri skall komma upp efter de tre herrarnas farliga väg.

Vad är att säga om hr Jenzéns planer, när han helt blygsamt tillägger, att detta endast är inledningsnumret!

Vad skall man tro om fortsättningen?” (Ur: Göteborgs Dagblad 8 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Linbanan gick som mellan nöjesfältet Liseberg och utställningsområdet på andra sidan av Korsvägen. Bilden tagen i samband med en reparation av linbanekabeln 24 juni 1923.