”Det är både en ovanlig vår och ett ovanligt år att leva i. Både vårsolen, som strålat över staden de sista dagarna, och det angelägna i att vara fullt klar till utställningsöppnandet, har stimulerat Eggers direktör att redan i dag öppna sin mycket gouterade sommarterrass.

Man inregistrerar därmed det första sommartecknet. Direktör Eggers har rustat sig för alla slag av väderlek för den sommar, som stundar. Det kan alltså meddelas, att elektrisk värme inletts och att på grund av föregående års klagomål över den myckna solen, terrassen nu också försetts med markiser.” (Ur: Göteborgs Dagblad 11 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 11 april 1923. Den visar sommarterrassen vid Eggers.