”Palace Hotel har i dagarna öppnat sin nya matsalsveranda, vilken gör ett synnerligen trevligt intryck både in- och utvändigt. Den bildar en liten sommaroas mitt i centrum för den livligaste trafiken, och från dess fönster har man den vackraste utsikt över Brunnsparken, där träden nu börja lövas. Verandan lämnar plats för ett 150-tal gäster och är sålunda rymligt tilltagen. Den täckes av ett orangerött tälttak, som i förening med den gula belysningsarmaturen och röda mattan ger det hela en festlig och trivsam prägel, och en sorts lustiga pinnstolar bidraga till det sommaraktiga utseendet. Utanför verandan åt Brunnsparken har anordnats en liten förgård, som säkerligen kommer att bli en mycket uppskattad tillflyktsort under varma sommarkvällar. Ej minst sambandet mellan verandan och den stora matsalen därinnanför är synnerligen lyckligt funnet.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet visar verandan utifrån och är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 maj 1923.