Bilden av Göteborg

Hur ser Göteborg ut idag? Vilka platser förändras och vilka består till synes nästan opåverkade genom århundraden? Aktuella fotografier skall här skildra staden 2017-2021, med tiden blir även dessa historiska och troligen kommer några att uppskattas av framtida generationer!