”Spårvägstrafiken har under år 1896 bedrifvits med 36 st. spårvagnar, 4 omnibusar och 126 hästar. Den ordinarie personalen bestod af 36 konduktörer och 36 kuskar.

Passagerareantalet uppgick till:
å linien Brunnsparken—Stigbergsliden   1,237,781

Brunnsparken—Getebergsängen   422,229

Brunnsparken—Redbergslid   499,167

Brunnsparken—Slottssko­gen      546,069

Summa spårvägstrafikanter  2,705,246

å omnibuslinien Bergelagsstationen— Järntorget                38 831

Summa 2.744.077” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: I Göteborg började elektriska spårvagnen 1902. Den sista hästspårvagnen synes här på Drottningtorget 1911.