”Eld utbröt i går e. m. i första vånin­gen till huset nr 61 vid Postgatan. Några eldgnistor från ett kaminrör hade antändt en del sot. Elden släcktes raskt. Fastigheten är försäkrad i Skandia for 18,000 kr.

— Angående eldsvådan i kassör Bergdals fastighet nr 2 vid Vallgatan hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren. Elden hade utbrutit i skomakare Arvidsons lägenhet där en fotogenlampa utan känd orsak exploderat. En del invid lampan på bordet liggande pap­per antändes, hvarifrån elden spred sig till möblerna och en mellanvägg. Då jungfrun Maria Charlotta Karlson sökte intränga i rum­met för att släcka elden, antändes hennes hår, så att hon jemte barnen måste skynda ner ur lägenheten till en grannfamilj, där hon afsvimmade.

En järnvägskonduktör lyckades genom ett raskt och modigt arbete att dämpa elden hvars lågor redan slogo upp mot taket, tills brandcorpsen kom till platsen och fullbordade släck­ningen. Konduktören kastade först en kittel med kaffe och sedan vatten öfver elden.

Arvidsons lösöre är försäkradt i Svea för 1,000 kr., och har han fått skadan ersatt med kr. 109: 76. Fastigheten är försäkrad i Skan­dia for 60,000 kr., och har skadan värderats till 50 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vallgatan från väster 1901.