”I natt rådde nio graders köld. Från Vinga varsnas här och där litet drifis, hvarjemte på sina ställen äfven ny is bildas. I morse rådde där klart väder. Vinden O. N. O.

Isen i Göta elf är nu farbar och anlitas flitigt för körslor mellan Bohus- och Vestgötalanden, meddelas från Elfängen.

Infrusna ligga pappersbukets båtar från Lilla Edet uppe vid Haneström. Aflastning verkställes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klippan, t,v del av Ostindiska kompaniets gamla magasin, t.h. Klippans Tullstation. Vy mot Hisingen – Färjenäs, 1910-talet?