”Riktig vinterköld  ha vi nu fått äfven här i Göteborg. Det fattas nu en­dast slädföre för att man äfven här skulle kunna tala om en ordentlig “nordisk vinter“.

I går visade termometern omkr. 12 grader under nollpunkten, och det ganska starka vinddraget bidrog att göra kölden ganska bitande. Under natten sjönk qvicksilfret ytterligare åtskilliga grader och lär vid midnattstiden visat 18 grader. I morse var det ännu fulla 17 grader kallt, och under dagens lopp mildrades kölden endast fem eller sex grader i skuggan.

Åt sydsidan däremot låter solen redan känna sin mildrande inverkan. Den i flere dagar rådande N.O.-vinden har i det närmaste stillnat, hvilket ock gör kylan mindre skarp.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hagakyrkan, troligen 1910-talet.