Just nu pågår samråd kring förslaget att göra Amundön och Billdals skärgård till naturreservat.

amundon_syfte

Stora Amundön är ett relativt nytt rekreationsområde för göteborgarna. Ännu in på 1960-talet var området inhägnat och det var förbjudet område. Det fanns de som ändå tog sig dit för att bada och fiska, vilket kunde sluta med att de blev bortförda av polisen. I en artikel i GT 1961 med rubriken Privatplats invaderad genom hål i stängsel berättades följande.

”Flera hundra badande invaderade på söndagen det enskilda området på Stora Amundön genom att med barnvagnar, matsäckskorgar och transistorapparater krypa genom ett hål, som klippts upp i stängslet vid överfarten från fastlandet vid Brottkärr. Man drog sig heller inte för att parkera sina bilar på vändplatser, framför villainfarter och på de smala parkeringsförbjudna småvägarna vid området.

Stora Amundön är i sin helhet enskilt område, vilket också klart framgår av skyltar och stängsel med stora låsta grindar vid infarten. Gång på gång har man lagat stängslet, men så gott som omedelbart rivs det upp. Vittnen säger sig t o m ha sett 2 företagsamma män komma till platsen försedda med plåtsaxar, med vars hjälp stora stycken av stängslet klippts upp.

Polisingripande har förekommit då och då. På söndagen bildades stundtals långa köer framför hålet i stängslet.

I sammanhanget bör nämnas att en badplats för handikappade helt nyligen upplåtits på den angränsande Lilla Amundön, som tillhör Ågrenska stiftelsen. Avsikten att bereda dessa möjlighet att bada ogenerat förfelas då staketkryparna väller ut över Stora Amundön och slår sig ned på uddarna blott något hundratal meter från denna badplats.” (GT 1961-07-31)