”Arbetena för nya sjukhuset på Änggården hafva nu börjat på allvar, i det att en arbetsstyrka af cirka 400 man är sysselsatt med för grundläggnin­gen nödiga arbeten etc.”

”Trafiken å Stigbergsliden är nu tills vidare inskränkt till den äldre delen af backen, som går utefter sjömans­huset. Den andra upphöjda delen skall nämligen bortschaktas. Schaktningen nöd­vändiggöras af pågående bygge för upp­förande af J. A. Wettergren & C:is (Fr. Holm) stora kappfabrik. Sedermera skall backen återställas i sitt skick, men den nuvarande upphöjda delen skall göras betydligt bredare med lång­sam sluttning åt sjömanshuset till.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stigbergsliden 1897 av Holmqvist, J. A.