”Till nämndeman för Örgryte socken efter landtbrukaren Emanuel Pettersson i Torpa, hvilken vid ett tillfälle under hö­sten vid afresa från tingshuset efter slutadt sammanträde till följd af att hans häst skyggade råkade afbryta ena armen, och hvilken därefter icke tjenstgjort, är utsedd arrendatorn C. B. Olsson i Kärralund.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kärralunds herrgård: ekonomibyggnad med b.la. stall men även inrymmande bostäder i den för åskådaren synliga gavelsidan. Vy söderifrån, 1945.