”Brandcorpsen allarmerades i dag på morgonen vid sjutiden, därför att eld utbrutit i första våningen i gamla försörjningshuset vid Drottningtorget. Det hade tagit eld i ett rum i taket som ramponerades, men för öfrigt skedde ingen nämnvärd skada, utan elden släcktes efter ¾ timmes förlopp. Man begagnade spann vid släckningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla Bracka; Arbets- och försörjningsinrättningen.