Kategori: Göteborgs stadsdelar

Stadsdelen Rödbo

Idag är stadsdelen ett primärområde som har ingått i stadsdelsnämnden Norra Hisingen under senare år, fram till dess att stadsdelsnämnderna avskaffades 2019. Den senaste statistiken från 2018-19 visar att det bodde 993 personer inom primärområdets gränser, vilket även motsvarar den gamla stadsdelens gränser. Stadsdelen skapades av två områden […]

Stadsdelen Gullbergsvass

Gullberget, där skansen Lejonet idag reser sig, har nyttjats av människan sedan åtminstone medeltiden. Namnet omnämns redan under 1250-talet då ett kungamöte ägde rum på Gullebergs hed. Detta möte fick stor betydelse för området då en korridor för första gången skapades från inlandet ut mot havet som skulle […]