”Landeriet Stora Härlanda eller Bagaregården, beläget 1/4:dels mil ifrån samt på Göteteborgs Stads grund, med wärande wader gröda efter 31 och en halvf tunnor höst- och wårutsäde, förutom potäter, bönor och ärter, jemte inventarium af kreatur åker-, kör- och annan behöflig redskap. Gården kan med wissa willkor genast få emottagas och disponeras, samt köpewillkoren, hwilka torde kunna lämpas efter köparens åstundan, jemte widare upplysningar, erhålles af ägaren på stället, samt hos stadsmäklare hr JF Arfwidson i Göteborg.”

Källa: Post och Inrikes tidningar 17 augusti 1832