”En egendomlig tilldragelse passerade i förgår qväll å Hagaplanen. Några personer som promenerade där iakttogo en äldre arbetsklädd man som var i sällskap med ett par andra karlar och hvilken plötsligen drog en knif med hvilken han skar sina egna händer så att blodet rann ymnigt. Med blodet öfversmetade han en klumpigt täljd menniskobild af trä, hvilken han sedan hängde upp i ett träd, hvarpå han föll på knä framför densamma. Då tillkallad polis närmade sig, togo mannen och hans sällskap hastigt till flykten, lemnande ”afgudabilden” åt polisen.

Ännu har man ej fått någon spaning på den egendomlige sjelfplågaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Göteborg Fontänen å Hagaplanen; Le Moine & Malmerström, Konstförlag, Göteborg. 123