Bellmansdagen i går firades på bästa sätt.

I Trädgårdsföreningen firades Bellmans minne med en storartad eklärering. Högst upp i midten såg man en strålande lyra och å sidogaflarne glimrande solar, hvarjemte hvalfbågen öfver musikestraden strå­lade i mångfärgad belysning.

Dagen till ära spelade skånska husar­regementets musikcorps åtskilliga Bell- maniader och Operaqvarletton bjöd äfven på några stycken af de populäraste Bell- manssångerna.

Stämningen bland den fulltaliga publiken var högst animerad och applåd på applåd följde efter hvarje nummer.

På Lorensberg var naturligtvis “fullt hus“. Bellmanstablån gjorde sig mycket bra och vann lifligt bifall. Musiken spe­lade Bellmansstycken och svenska folkme­lodier.

I Slottsskogen var det lifligaste folklifvet. Ekläreringen och illuminationen af dammarna gjorde sig utmärkt. Och Bellmansmelodier ljödo från alla håll.

Det vackra vädret natten till söndagen hade lockat ett väldigt antal seglare och roende till den mängd holmar som finnes i vår skärgård. Det var knappt en holme som man passerade utan att se det ena eller andra laget, alla naturligtvis i “full Bellmansstämning“, skrifver en meddelare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Carl Michael Bellman, 1740-1795, skald