”Vaktmästaren vid vattenledningsreservoaren i Landala Anders Samuelsson, 62 år gammal och boende i huset n:r 88 vid Viktoriagatan, omkom i går afton genom drunkning i nämnda reservoar.

Samuelsson hade vid 4-tiden i går e. m. lemnat sitt hem. Mellan klockan 6—8 på aftonen hade han vakten vid reservoaren. På qvällen uppkom af en händelse öfverkonstapel Vallgren till reservoaren. I vaktrummet som ej var låst anträffade han en mössa och några nycklar liggande å fönsterbrädet men någon vaktare var ej synlig. Flera personer genom­sökte då omkringliggande plats men utan att finna Samuelsson.

Man började då misstänka att vaktaren fal­lit i reservoaren, helst som vattenmärket med hvilket vattenståndet i reservoaren uppmätes befanns flyta på vattnet. Bud sändes nu ge­nast till vattenledningsverkets ingeniör Erik Kinnman som ankom vid 11-tiden på qvällen till reservoaren och strax lät fullständigt ut­pumpa densamma, då Samuelssons lik anträf­fades å dess botten. Klockan fyra i morgse var åter nytt vatten i reservoaren.

Sannolikt hade Samuelsson då han från trappan skulle mäta vattenståndet, hvarvid han för att lysa sig i ena handen haft ett stearinljus, tagit öfverbalansen och fallit på hufvudet i vattnet samt då ingen möjlighet finnes att utan hjelp härvidlag rädda sig, sjunkit till botten. Bredvid liket låg äfven stearinljuset. Vattnets djup är omkring 5 meter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juli 1896)